• UPDATE 2: Corona virus en V.V.J.

  Beste V.V.J.-er, 

  En toen was daar het Coronavirus en dan ligt o.a. je vereniging ineens stil. Geen wedstrijden, geen trainingen geen activiteiten en geen vergaderingen. Wat betekent dat nu voor het voortbestaan van onze club en daarmee ook het betalen van de contributie?

  U zult zich afvragen moet ik de openstaande contributie nog betalen?

  Het antwoord is ja u dient de openstaande contributie nog te betalen.

  Wij zijn blij met de persoonlijke relatie met onze leden maar er bestaat ook nog een juridische relatie tussen vereniging en lid en dat is het lidmaatschap.
  De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is door die juridische relatie statutair vastgelegd.
  Word je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd.

  Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken.
  Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is.
  Het niet kunnen doorgaan van wedstrijden, trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

  Wij begrijpen dat we ons in een uitzonderlijke situatie bevinden. 

  Daarom is het juist nu belangrijk V.V.J. te blijven steunen en contributie te betalen, zodat de vereniging niet in een vervelende situatie terecht komt, wanneer dit allemaal achter de rug is. De rekeningen lopen helaas gewoon door en de kantine inkomsten zijn er op dit moment niet. De contributie is voor V.V.J. daarom van het grootste belang om straks nog overeind te staan.

  Middels deze weg wil ik u dan ook nogmaals verzoeken uw contributie, voor het geval u dat nog niet gedaan heeft, te betalen!  

  Op 28 april komt de regering weer met nieuwe informatie m.b.t. eventuele nieuwe besluiten en/of het al dan niet verlengen van de huidige besluiten. Een dag later, 29 april, hebben wij een vergadering gepland om als dat nodig is de door de regering genomen maatregelingen te bespreken en te kijken of dit ook nog nieuwe gevolgen heeft voor V.V.J..

  Bijvoorbeeld kunnen we nog trainen en kunnen we de  kantine nog openstellen? We houden u hiervan op de hoogte.

  Het is een abrupt einde van seizoen 2019-2020. En het loopt helaas allemaal wat anders dan van te voren door iedereen is bedacht.

  In de tussentijd zorg goed voor uzelf en elkaar!

  Sterkte en het beste in deze moeilijke tijd.

  Bestuur V.V.J.

 • UPDATE: Corona virus en V.V.J.

  Zoals u wellicht heeft vernomen heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen omtrent het Coronavirus. Alle wedstrijden zijn sowieso t/m 31 maart a.s. afgelast. Tevens hebben wij als bestuur de beslissing genomen om tot nader order ALLE trainingen af te gelasten.

  Ook de kantine zal gedurende deze periode NIET open zijn.

  Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u hierover verder informeren.

  Bestuur V.V.J.