• UPDATE: Corona virus en V.V.J.

    Zoals u wellicht heeft vernomen heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen omtrent het Coronavirus. Alle wedstrijden zijn sowieso t/m 31 maart a.s. afgelast. Tevens hebben wij als bestuur de beslissing genomen om tot nader order ALLE trainingen af te gelasten.

    Ook de kantine zal gedurende deze periode NIET open zijn.

    Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u hierover verder informeren.

    Bestuur V.V.J.