• Begin van de middag bereikte ons het trieste bericht dat ons Ere lid en oud bestuurslid

  Mevrouw J.A.M. Camu – van Oostveen (Joke) op 76 jarige leeftijd is overleden.

   

  Joke was jarenlang zaterdags van vroeg tot laat te vinden in onze bestuurskamer om verenigingen, scheidsrechters en wie dan maar ook te ontvangen en te woord te staan namens de vereniging. Joke was V.V.J. en V.V.J. was Joke.

   

  Via deze weg willen wij namens het bestuur en alle leden de nabestaanden heel veel sterkte wensen bij het verwerken van dit verlies.

   

  Het bestuur