• Voorwoord


  V.V.J. is een vereniging die het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport als belangrijkste doelstelling heeft. Daarnaast streeft de vereniging een optimale mix tussen prestatie en gezelligheid na. Belangrijk hierbij is dat de houding van leden en vereniging dient overeen te komen met de geaccepteerde normen en waarden zoals deze in de hedendaagse maatschappij gelden. Dit dient te leiden tot een prettige verhouding zowel binnen de vereniging als naar buiten toe.


  De KNVB heeft een harder beleid ontwikkeld om excessen in en rond de voetbalvelden in te dammen. Zij treedt momenteel hard op tegen voetbalverenigingen waar molestaties van scheidsrechters, discriminatie, spelverruwing en verbaal of fysiek geweld plaatsvinden. De straffen die de KNVB daarbij oplegt zijn niet mis en variƫren van zware schorsingen, fikse geldboetes, het in mindering brengen van wedstrijdpunten, een speelverbod voor alle teams van een vereniging in een weekend, het terugzetten van teams naar een lagere klasse tot in het ergste geval het royeren van de vereniging.


  Het bestuur van V.V.J. staat volledig achter dit beleid en heeft dan ook besloten om bij het aantreffen en signaleren van genoemde excessen binnen onze vereniging eveneens op te treden en passende straffen op te leggen vooruitlopend op de maatregelen van de KNVB.


  Er zal adequaat worden gehandeld ten opzichte van leden (trainers, leiders, spelers, niet-spelende leden, ondersteunende leden), ouders en supporters die door onsportief gedrag de goede naam van V.V.J. in diskrediet brengen. Ook bij vernielingen in en rond onze en/of andere accommodaties zullen vergaande maatregelen worden genomen en de kosten worden op de daders verhaald.


  Om dit kracht bij te zetten hebben wij een tuchtprocedure opgesteld en tuchtcommissie samengesteld die hierop toeziet. In de tuchtprocedure welke u kunt terugvinden op de website van V.V.J. (bij clubinfo) staat wat u kunt verwachten bij welke overtreding of gebeurtenis.


  Op trainers en leiders wordt een beroep gedaan om bij dreigende situaties in het veld tijdig in te grijpen om escalatie te voorkomen.


  Vanzelfsprekend hopen wij als bestuur dat het zover niet hoeft te komen. Ga altijd uit van sportiviteit en probeer elkaar te corrigeren wanneer zaken dreigen mis te gaan. Wijs elkaar daarbij op de consequenties en gevolgen van negatief c.q. onsportief gedrag.


  Bestuur V.V.J.