• In de uitnodiging voor de jaarvergadering 2023 is een fout gemaakt bij punt 8 verkiezing bestuur.

  Er staat in de uitnodiging dat John Heimensen en Raimond Hulst aftredend en herkiesbaar zijn.

  Dit is niet juist.

  Per abuis is hier een verkeerde termijn van aftreden aangehouden.

  Er is een termijn van 2 jaar aangehouden terwijl in de statuten van VVJ staat dat de termijn van aftreden 3 jaar is.

  Dat Paul Smeulders aftredend is en niet herkiesbaar is wel juist.

  Namens het bestuur VVJ Utrecht.