• Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat ons Ere lid en oud bestuurslid De heer J.G.W. Camu (Hans) op 79 jarige leeftijd is overleden.

    Via deze weg willen wij namens het bestuur en alle leden de nabestaanden heel veel sterkte wensen bij het verwerken van dit verlies.

    Wilt u afscheid nemen van Hans dan kunt u dat doen tijdens de condoleance op vrijdag 29 december om 18.30 uur in Domstede.

    De crematieplechtigheid zal plaatsvinden zaterdag 30 december 13.30 uur in crematie en uitvaartcentrum DELA Domstede in Utrecht.

    Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren in de kantine van V.V.J. Manitobadreef 4 te Utrecht.