• Kerstkaarten en Nieuwjaarsreceptie

    Beste leden en donateurs,

    Zoals jullie ongetwijfeld uit de media hebben vernomen zijn we nog lang niet van het Covid-19 virus af. Dat komt deels omdat mensen zich niet aan de maatregelen houden, maar natuurlijk met name doordat het een hardnekkig virus is. De maatregelen kunnen dan ook nog niet versoepeld worden. Dat geldt ook voor onze vereniging.

    Hierdoor hebben wij moeten besluiten, zoals jullie ongetwijfeld zullen begrijpen, het kerstkaarten en de nieuwjaarsreceptie dit jaar te cancellen. Het is op dit moment nog lang niet duidelijk hoe en wanneer de competitie hervat zal worden, als dat ├╝berhaupt op de ons bekende wijze gaat gebeuren. Wij zullen jullie hiervan natuurlijk op de hoogte houden.

    Voor nu wensen wij iedereen gezellige feestdagen en een fijne jaarwisseling. Blijf vooral gezond en veilig en neem de maatregelen in acht, des te eerder kunnen we ons verenigingsleven weer opstarten en kan het "oude normaal" weer het "nieuwe normaal" worden.

    Bestuur V.V.J.