• Iedere week worden bij de voetbalvereniging VVJ vele wedstrijden gespeeld. Sport wordt daar beoefend zoals het spel bedoeld is. De realiteit is echter dat op en rondom de voetbalvelden ook incidenten gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel! Omdat voor VVJ, respect, veiligheid en plezier de hoogste waarden zijn is deze gedragscode opgesteld. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels hanteren we binnen en buiten het veld? Deze gedragscode wil hierop een antwoord geven.

    Doel van de gedragscode

    VVJ wil met de gedragscode en de onderliggende regels aan alle leden, ouders en vrijwilligers duidelijk maken wat zij van elkaar mogen verwachten om ervoor te zorgen dat:

    • Iedereen, ongeacht geslacht, culturele achtergrond, leeftijd, en geaardheid in een positieve omgeving van voetbal kan genieten.
    • Wij een vereniging zijn waar iedereen zich welkom voelt, waar RESPECT met hoofdletters wordt geschreven.Van alle spelende en niet-spelende leden, bestuursleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn wordt verwacht dat ze zich aan deze gedragscode houden. Ook van ouders en verzorgers van jeugdleden wordt verwacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede ervoor te zorgen dat deze nageleefd wordt. Met deze gedragscode geeft VVJ aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, commissieleden, bestuursleden, en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

    Lees de volledige gedragscode hier