• Convenant ‘Samen voetballen in Utrecht’ ondertekend

    Samenwerking tussen 30 voetbalverenigingen in Utrecht, FC Utrecht, Gemeente Utrecht, KNVB & SportUtrecht.

    Op vrijdag 4 november werd het nieuwe convenant ‘Samen voetballen in Utrecht 2022-2026’ ondertekend. Het convenant is een samenwerking tussen 30 voetbalverenigingen in Utrecht, FC Utrecht, Gemeente Utrecht, KNVB & SportUtrecht. Door samen te werken op diverse thema’s als: positieve sportcultuur, vitale sportverenigingen en de maatschappelijk betrokken verenigingen, hopen alle betrokkenen een bijdrage te kunnen leveren om Utrechters met nog meer plezier te laten voetballen in de stad.

    Tijdens het ondertekenen van het convenant in de kantine van voetbalvereniging PVC, werden al diverse tips, good-practices en verbeterpunten benoemd om het convenant een belangrijk onderdeel te laten zijn van het Utrechtse voetbal. Zo werd gesproken over het optimaliseren van het contact tussen Utrechtse voetbalverenigingen, de inhoud van convenantbijeenkomsten voor de komende 4 jaar en de mogelijkheden om met elkaar iets moois neer te zetten voor de Utrechtse voetbalsport.

    Zie hieronder voor het Utrechtse voetbalconvenant en de bijbehorende gedragsregels. Binnenkort zal deze ook op de voetbalverenigingen onder de aandacht worden gebracht.