• Bestuursmededelingen

    De algemene ledenvergadering staat dit jaar gepland op woensdagavond 28 november 2018, aanvang 20.30 uur. Deze vergadering staat o.a. in het teken van een bijzonder uniek moment, namelijk één van onze ereleden die dit jaar 65 jaar lid is van V.V.J. Er zijn deze avond nog meer jubilarissen, dus komt allen! Binnenkort vind je hier de uitnodiging.

     

    Sinds kort hebben wij een jeugdcommissie die bestaat uit: Edwin van Staa, Annemieke Camu, Jermaine Roerhorst en Saïd Hidraoui. Saïd is sinds kort onze nieuwe jeugdtrainer, die met name zijn kennis en ervaring gaat delen met de onderbouw. Saïd is overigens geen onbekende voor onze club, want hij heeft enkele jaren geleden gespeeld in ons eerste elftal.

    Deze jeugdcommissie is een ondersteuning voor het bestuur en geeft het bestuur advies. Zij zijn nauw betrokken bij de jeugdafdeling, voeren oudergesprekken, hebben leidersoverleg en alle overige jeugdzaken. Wij als bestuur zijn hier erg blij mee!