• De zomervakantie is weer voorbij, de Herfstvakantie is inmiddels begonnen. Het nieuwe seizoen 2023-2024 is weer van start gegaan. Onze technische staf voor de selectie is uitgebreid met Mostapha Tahla als (veld)trainer en Fred van der Bor als leider. Daarnaast heeft Marco Dekker de taak op zich genomen om rond de selectie voor o.a. de kleding te zorgen. Uiteraard zijn wij hier als bestuur erg blij mee.

  Ons 1en 2elftal staan momenteel bovenaan, een mooie prestatie. Onze JO14-1 en JO8-1 zijn kampioen geworden, de overige jeugdelftallen doen ook netjes mee op de ranglijst. We hebben op dit moment 6 senioren teams, 7 jeugdteams en wat kabouters bij VVJ lopen.

  Binnen ons bestuur gaan er wisselingen plaatsvinden. Ondergetekende heeft aangegeven zich in de ALV van donderdag 30 november 2023 niet meer herkiesbaar te stellen als voorzitter van de voetbalclub VVJ. Na een periode van 23 jaar als bestuurder van VVJ en de laatste 11 jaar als voorzitter van VVJ is het mooi geweest en tijd voor een nieuwe frisse wind. Inmiddels zijn er twee leden die op dit moment meelopen met het huidige bestuur ter ondersteuning met de bedoeling om deze twee leden tijdens de ALV van 30 november 2023 voor te dragen als nieuwe bestuursleden. Ondergetekende blijft (voorlopig) nog wel voorzitter van de Stichting Steunfonds VVJ samen met John Heimensen (penningmeester) en Raimond Hulst (secretaris).

  Je kan nu al merken dat er nieuwe ideeën zijn, andere regels, diverse commissies zijn opgesteld waaronder een raad van advies, een tuchtcommissie en een jeugdcommissie. Met name de jeugdcommissie ondergaat veel positieve veranderingen. Er wordt meer aandacht aan de jeugd besteed, zowel op technisch als organisatorisch gebied. Helaas zijn de mensen van de sponsorcommissie gestopt, deze commissie wordt nu waargenomen door Sebastiaan van Beers.

  Alle bestuursleden hebben nu een eigen commissie onder zich gekregen. De bestuursleden zijn vanuit het bestuur het aanspreekpunt voor deze commissies. Op deze manier zijn de lijntjes korter en is het voor iedereen duidelijk waar ze moeten zijn. We zitten weer in de bekende “stijgende lijn”.

  Sinds dit seizoen zijn er drie barploegen begonnen onder aanvoering van Ingrid, Helga en Patrick. Zij hebben zich aangeboden om de organisatie rond de bardiensten op zich te nemen en dat heeft geleid tot vele nieuwe gezichten achter de bar en in de keuken. Voor ons als bestuur is dit erg leuk om te zien. Mochten er mensen zijn die de barbeheerders willen helpen en het leuk vinden om een ochtend of een middag achter de bar of in de keuken te willen staan kunnen zich melden bij Ingrid of Helga.

  Daarnaast zijn wij als vereniging op zoek naar extra scheidsrechters, jeugdtrainers en mensen die in de sponsorcommissie willen plaatsnemen. Eventueel willen helpen bij de organisatie van het jeugdtornooi. Meld je dan aan bij een van de bestuursleden.

  Met ingang van dit seizoen zijn wij met de selectie gaan trainen op de dinsdag- en de donderdagavond. Veel zaterdagclubs trainen allemaal op de dinsdag en de donderdag. Dit is van toepassing voor de gehele vereniging dus ook de jeugd en de overige senioren elftallen. Voor VVJ -die al jaren traint op de maandag en de woensdag- is dit een cultuurschok maar we gaan het gewoon proberen.

  VVJ is een vereniging die speelt met haar 1e elftal in de 4e klasse. Uiteraard hebben wij een visie en een doel maar het belangrijkste is om lekker te kunnen voetballen bij VVJ, dat er een stukje ontspanning is en met name veel gezelligheid en dat men elkaar respecteert. Daarnaast zijn wij ook geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, deze worden steeds minder en komt er steeds meer op het welbekende "bordje" van het bestuur te liggen. Wij kunnen niet alles oplossen dus a.u.b. help onze club met u als vrijwilliger!

  Namens mijn medebestuursleden hopen wij op een mooi seizoen 2023-2024.

  Paul Smeulders Voorzitter VVJ